Invigning - Strandängarna Tyresö

Strandbadet vid Tyresö Strandängar erbjuder bad och lek för hela kommunen, men var i stort behov av en upprustning. Tyresö kommun beställde utförande av bland annat ny badplats.

Arbeten som Peab Marin (Stockholm Hamnentreprenad) utfört vid Strandängarna i Tyresö.

 • Muddrat bort cirka 7000 m3 massor på själva badet, och efter att ha lagt ut fiberduk fyllt på med sand.
 • Tillsammans med Peab Drift och Underhåll AB gjordes ett VA-schakt från vägen ner till badet.
 • Badet flyttades från ”båtklubbssidan" till andra sidan av udden. Där badet låg innan har det lagts ut fiberduk och anlagts en strandskoning som går ifrån badet till båtklubben.
 • Anlagt en cirka 100 m lång gräsvall in mot land - där har vi lagt ut rullgräs.
 • Två stycken betongpontoner bogserades med hjälp av sjöavdelningen. De lades på plats och förankrades med bojstenar - som sedan dykavdelningen inspekterade.
 • Pontonerna har klätts in med organowood för att kunna användas till badbryggor. Ett landfäste har gjutits i anslutning till badpontonerna, samt en ny landgång har monterats. Från land och ut mot båtpontonerna har en spång på cirka 15 m byggts på berget - också det med organowood som ansluter mot landgången ut till båtpontonerna.
 • Iordningställt marken för att kunna bygga en lekpark som har - klätterborg, fjädergungdjur, gungställning, samt sandlåda och två stycken krokodiler.
 • Byggt ett vatten- och elhus, samt schaktat för vattenmätarbrunnar som ligger i anslutning till huset.
 • Anlagt en grusgång från båtklubb till bad framför strandskoningen.
 • Stockholm Hamnentreprenads el avdelning har dragit el och fiberkabel.

 

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.