Invigning - Strandängarna Tyresö

Strandbadet vid Tyresö Strandängar erbjuder bad och lek för hela kommunen, men var i stort behov av en upprustning. Tyresö kommun beställde utförande av bland annat ny badplats.

Arbeten som Peab Marin (Stockholm Hamnentreprenad) utfört vid Strandängarna i Tyresö.

  • Muddrat bort cirka 7000 m3 massor på själva badet, och efter att ha lagt ut fiberduk fyllt på med sand.
  • Tillsammans med Peab Drift och Underhåll AB gjordes ett VA-schakt från vägen ner till badet.
  • Badet flyttades från ”båtklubbssidan" till andra sidan av udden. Där badet låg innan har det lagts ut fiberduk och anlagts en strandskoning som går ifrån badet till båtklubben.
  • Anlagt en cirka 100 m lång gräsvall in mot land - där har vi lagt ut rullgräs.
  • Två stycken betongpontoner bogserades med hjälp av sjöavdelningen. De lades på plats och förankrades med bojstenar - som sedan dykavdelningen inspekterade.
  • Pontonerna har klätts in med organowood för att kunna användas till badbryggor. Ett landfäste har gjutits i anslutning till badpontonerna, samt en ny landgång har monterats. Från land och ut mot båtpontonerna har en spång på cirka 15 m byggts på berget - också det med organowood som ansluter mot landgången ut till båtpontonerna.
  • Iordningställt marken för att kunna bygga en lekpark som har - klätterborg, fjädergungdjur, gungställning, samt sandlåda och två stycken krokodiler.
  • Byggt ett vatten- och elhus, samt schaktat för vattenmätarbrunnar som ligger i anslutning till huset.
  • Anlagt en grusgång från båtklubb till bad framför strandskoningen.
  • Stockholm Hamnentreprenads el avdelning har dragit el och fiberkabel.

 

Dela det här på: