Omfattande renovering av kaj på Skeppsholmen

Peab Marin har nu startat upp det vunna projektet på Skeppsholmen som omfattar renovering av kaj. Projektet drivs i nära samarbete med Peab Anläggning, beställare Statens Fastighetsverk.

2017-07-11 Pressmeddelande Statens Fastighetsverk
Läs mer - Spännande vrakfynd

Projektet är spännande med många moment och syftet med renoveringen är att säkerställa stabiliteten på kajerna och markytorna utanför. Det är viktigt att kajerna bevarar historiska värden och att promenadstråket för allmänheten säkerställs.

Det befintliga kajdäcket kommer att rivas, därefter påbörjas arbetet med gjutning och förankring av ny kajmur - vatten, avlopp och el behöver också uppdateras. Det nya trädäcket kommer utseendemässigt vara likvärdigt med det gamla.

Projektet omfattar mycket undervattensjobb och projektet beräknas bli klart  i slutet av året.

Dela det här på: