Totalrenovering av bron över Enköpingsån

Uppdraget som Peab Marin fick var att totalrenovera gång- och cykelbron över Enköpingsån vid parken mellan kommunhuset och Joar Blå.

Bron byggdes i början av 1900-talet och man kunde se ganska omfattande rostgenomslag. Efter undersökningar har det visat sig att bron kom till Enköping inför en utställning 1935. Den hade tidigare fungerat som en öppningsbar bro över kanalen i Arboga.

Det var viktigt att bron bibehöll sitt utförande och utseende - och att efter renoveringen bibehålla  konstruktionen i ytterligare 100 år.

Bron har en spännvidd på cirka 17,85 meter och 3,58 meter bred.

Beställare: Enköpings kommun.
Utförandetid: maj - oktober 2016.

Dela det här på: