Samsöviken

Den gamla kajen hade omfattande renoverings- och ombyggnadsbehov. I projeket förekommer spont- och stålarbeten ute i vattnet, samt gjutning av mur som ska stenbekläs.

Den gamla kajen på cirka 430 meter har rivits och arbetet med att ersätta den med betongkaj har påbörjats. Muren kommer att ha infälld belysning och infällda bänkar att sitta på. Den 430 meter långa träbryggan kommer att sträcka sig cirka sex meter ut i vattnet.

I samband med kajkonstruktionen dras nytt dagvatten.

Dela det här på: