Sjöledning Riddarfjärden

Vi har fått uppdraget att utföra två sjöledningar i 1000 PE, 630 meter tvärs över Riddarfjärden. Sjöledningarna startar vid Pumpstationen, Kungsholms hamnplan, och pumpar avloppsvatten från större delar av Kungsholmen och Essingeöarna över till Södermalm där det släpps i en avloppstunnel.

Det är SVOA näst största pumpstation och är därför en viktig länk i distributionskedjan av innerstadens avloppsvatten.

I uppdraget ingår även 265 meter förläggning av ledning i mark och gatumiljö tvärs över Norr- och Söder Mälarstrand. Befintlig ledning är från 1962 och SVOA vill nu ersätta den med två ledningar för att kunna utföra underhåll på ledning samt av säkerhetsmässiga skäl.

Dela det här på: