Sjöledning Trollhättan

Peab har fått uppdraget att projektera anläggningen av en ny råvattenledning om cirka fyra kilometer till det nya vattenverket i Trollhättan. Beställare är Trollhättan Energi.

Detta är en FAS 1 där vi tillsammans med beställaren kommer att projektera. Projekteringen kommer att pågå under cirka ett år.

Dela det här på: