Slussholmen i Åkers kanal rustas

Peab har fått uppdraget att renovera och bygga om sluss, reglerdamm och fiskvandringsled på Slussholmen i Åkers kanal. Utöver restauration kommer gångpassager, bryggor och sittytor förbättras.

Slussholmen ska locka fler besökare, så väl vattenvägen som landvägen, och behöver nu anpassas och rustas upp. Gångbroarna ska breddas och nya bryggor kommer att anläggas. Reglerdammen vid Slussholmen styrs idag manuellt men kommer att få automatiserad styrning. För att göra lucköppningen säkrare kommer luckorna att öppnas nedåt istället för som det ser ut idag att de öppnas uppåt.

Uppdraget innefattar bland annat; röjningsarbeten, schaktning under vattnet, installation av stödkonstruktion i form av en spont tvärs över hela kanalen. Till hösten påbörjas arbetet med nytt dämme och ny fiskvandringsled, och till våren kommer slussportarna renoveras, nya bryggor, finplanering och belysning.

Länk till Österåkers hemsida för projektet: https://www.osteraker.se/slussholmen

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.