Trailerbart mätfartyg

Sjömätning på väg - nu har vi ett trailerbart mätfartyg "Echo". Echo är anpassad för kustnära sjömätning och bottenundersökningar.

Echo används primärt till sjömätning med multibeamekolod. Beroende på uppdrag kan mätutrustning ombord anpassas. Bogrampen möjliggör snabb och säker sjösättning av ROV samt i och urlastning av övrig utrustning.

Dela det här på: