Upprustning av Köpings hamn

I Köpings hamn har vi fått uppdraget att muddra och omhänderta muddermassor åt Köpings kommun. Kontraktssumman uppgår till 170 miljoner svenska kronor.

För att bredda och säkerställa rätt djup i farledens ytterkanter ska en kvarts miljon kubik muddermassor renas och omhändertas. Det ingår även muddring av tre andra områden i farleden.
De förorenade massorna kommer att kapslas in och återanvändas till en yta för industriverksamhet i hamnen. De rena massorna kommer att läggas tillbaka i Mälaren på anvisade platser.

Dela det här på: