Väsjön

I området kommer det att byggas cirka 4 400 nya bostäder i form av villor, stadsradhus, flerbostadshus samt kommunal service. Det läggs stor omsorg på mötesplatser och offentliga rummen genom anläggande av torg, kaj och strandpromenad utefter Väsjöns strand.

Entreprenaden omfattar:

  • anläggning av arbetsgator
  • kaj med brygga
  • påldäck med tråg som grundläggs med slagna och borrade betong- och
    stålpålar samt i vissa fall bergsförankring
  • va-ledningar, fjärrvärmeledningar, kanalisation för el-, belysning-, tele- och optoledningar, belysningsfundament
  • pumpstation för spillvatten.

Dela det här på: