Ny båthållplats vid Waldemarsudde

Ledningen på konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde har länge önskat en båthållplats så besökare enkelt kan komma sjövägen från Stockholms innerstad.

Prins Eugens Waldemarsudde på södra Djurgården i Stockholm är idag ett av Sveriges mest välbesökta konstmuseer med en omfattande utställnings- och programverksamhet. I år tilldelades Prins Eugens Waldemarsudde utmärkelsen ”Årets museum 2017”.

Peab Marin fick uppdraget att iordningställa en båthållsplats och brygganläggning -  hållplatsen blir ett lyft för besökare som kommer sjövägen, arbetet omfattade:

  • schaktning och nivåanpassning för rullstolsburna
  • ny kantstenssättning upp till museet
  • nytt betongfundament för landgång
  • nytt staketmontage
  • utplacering av en ny ponton avsedd för passagerartrafik med "stötdämparprototyp" monterad i änden. Avsikten med dämparen är att den ska ta upp kraften från en passagerarfärja vid en hård angörning.

Dela det här på: