Sök

"" gav 91 träffar

Agnes, sjötekniker

Agnes arbetar som sjötekniker och det innebär att alla dagar sker på havet. Ibland blir det landjobb, men då i anknytning till havet. De vanligaste jobben är bogseringar, utläggning/upptagning av bryggor och prickar samt muddringar.

Provborrning – Metro, Nacka

Vid projekteringen av utbyggnaden av Stockholms tunnelbanesystem, Metro Nacka, utförde vi på Stockholms Hamnentreprenad på uppdrag av Sweco - provborrnings arbete i Ladugårdsviken och på ett par områden i Hammarbykanalen. Vi ansvarade för provborrningsplattform samt förflyttning och drift av denna. Vi använde oss av vår ponton Loke som är för...

Reparation gångbron dockportarna Vasamuseet

Framför slussporten in till Vasamuseet - där Vasaskeppet en gång togs in, finns en gångbro som hundratals människor varje dag passerar under sin promenadrunda. Bron var i behov av upprustning och Stockholm Hamnentreprenad antog utmaningen. Arbetet innebar bland annat blästring av befintliga konsoler samt att de konsoler som rostat sönder er...

Sjöledning

Förläggning av 4 stycken sjösubslangar mellan Gröndal och Traneberg, en stäcka på drygt 3 km. Förläggningen bestod av 4 stycken tomma 50 mm PEM-slangar med ett lager rostfri armering som sedan är klädd med gummi. Slangarna är ihopbuntade var 25:e meter med en specialutformad vikt om cirka 100 kilo. Varje slang är skarvad vid två positioner...

Ångbåtsbrygga - Skokloster

Den gamla ångbåtsbryggans pålar och träöverbyggnad var till stor del kraftigt rötskadade. Strandskoningen som var en kallmur instabil och hade  till delar rasat. Målet med uppdraget var att bygga en ny brygga med samma storlek som den befintliga, samt göra en ny strandskoning i samma läge men på ny grundläggning och med ny sten. Utförande a...

ÅF Offshore Race

Peab Marin, tidigare Stockholms Hamnentreprenad, såg till att pontoner och el fanns på plats för alla båtar som startade från Skeppsholmen i ÅF Offshore Race - Nordens största havskappsegling. Då många båtar ska lägga till i Stockholm krävs en hel del anpassning och utbyggnad av bryggkapaciteten. Vår sjö- och elavdelning har lagt ut:...

Renovering av pir - Kapellskär

Projektet innebar att helt renovera piren som används av färjelinjerna som går till Mariehamn, Tallinn och Helsingfors ifrån Kapellskärs hamn.

Gräsö färjeläge

Ramperna för reservfärjelägena för vägfärjan mellan fastlandet i Öregrund och till skärgårdsön Gräsö behövdes repareras.

Totalrenovering av bron över Enköpingsån

Uppdraget som Peab Marin fick var att totalrenovera gång- och cykelbron över Enköpingsån vid parken mellan kommunhuset och Joar Blå.

ÅF Offshore Race 2016

Peab Marin, tidigare Stockholm Hamnentreprenad, såg till att pontoner och el fanns på plats för alla båtar som startade från Skeppsholmen i ÅF Offshore Race - Nordens största havskappsegling.

Dykeriarbeten

Dykavdelningen utför alla former av anläggningsarbeten och specialentreprenader i anslutning till vatten. Inspektion, reparation, underhåll och nykonstruktion såväl ovan som under vattenytan. Vi jobbar i tätt samarbete med Peabs övriga avdelningar och kan därför erbjuda en flexibel helhetslösning för stora som små uppdrag.

Kompletterande erosionsskydd - kaj 3

På uppdrag av Stockholms Hamnar fick Peab Marin gjuta en bottenplatta på totalt 2740 m2. Erosionsplattans uppgift är att hålla botten på plats och säkra botten från urspolning av kaj när fartygen lägger till. Erosionsplattan är 274 meter lång, 10 meter bred och 0,6 meter tjock. Totalt sett göts 1900 m3 betong i 3 etapper på 10 meters djup. Logi...

Berghamns brygga

Peab har utfört nybyggnation av brygga. Det bevarade landfästet har mantlats in och undergjutits. Arbetena som utförts är: Borrning av stålrörspålar Borrning av foderrör för ankarstänger Borrning av ankarstänger samt provdragning Montering isskydd på pålar Ingjutning i pålar och isskydd Form, armering och gjutning av krönbalkar...

Ny båthållplats vid Waldemarsudde

Ledningen på konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde har länge önskat en båthållplats så besökare enkelt kan komma sjövägen från Stockholms innerstad.

Nybyggnation av pålad brygga - Huvudsta strand, Solna

Peab Marin fick uppdraget av Peab Bostad att bygga ny brygga med tillhörande ramp och trappa, badponton samt pontonbrygga vid strandpromenaden Huvudsta strand, Solna.

Väsjön

I området kommer det att byggas cirka 4 400 nya bostäder i form av villor, stadsradhus, flerbostadshus samt kommunal service. Det läggs stor omsorg på mötesplatser och offentliga rummen genom anläggande av torg, kaj och strandpromenad utefter Väsjöns strand.

Västerås hamn, muddring och stabilisering

Västerås hamn är en viktig knutpunkt för transporter i Mälardalen och Bergslagen då väg- och järnvägsnätet är hårt belastat. Miljökraven har blivit större och kraven på alternativa transportlösningar ett måste. Peab Marins uppdrag omfattar fördjupning av farled och hamnbassäng inom Västerås hamn och är ett av delprojekten som ingår i Mälarpro...

Samsöviken

Den gamla kajen hade omfattande renoverings- och ombyggnadsbehov. I projeket förekommer spont- och stålarbeten ute i vattnet, samt gjutning av mur som ska stenbekläs.

K4, K5 Kapellskär

Vattenbilning undersida och utsida kaj, cirka 1750 m2. Sprutbetong undersida och utsida kaj förutom tvärbalkar, cirka 1600 m2. Komplettering av armering och pågjutning av tvärbalkar med SKB, cirka 50 m3 betong och 5 ton armering. Byte av 272 meter avkörningsskydd. Byte av 12 stycken pollare. Nytt vatten och avlopp med fartygsanslutnin...

Tyresö Strandängar

Tyresö kommun ville stärka kommunens skärgårdsidentitet genom att erbjuda kommunens invånare en bra badplats i en attraktiv miljö. Peab Marin (tidigare Stockholm Hamnentreprenad AB) anlitades för att anlägga en ny sandstrand. Denna entreprenad genomfördes i utökad samverkan mellan beställare och entreprenör. Parterna skapade tillsammans förut...

template
template
template

template

template

template

template