Sök

"" gav 102 träffar

Agnes, sjötekniker

Agnes arbetar som sjötekniker och det innebär att alla dagar sker på havet. Ibland blir det landjobb, men då i anknytning till havet. De vanligaste jobben är bogseringar, utläggning/upptagning av bryggor och prickar samt muddringar.

Nybyggnation av pålad brygga - Huvudsta strand, Solna

Peab Marin fick uppdraget av Peab Bostad att bygga ny brygga med tillhörande ramp och trappa, badponton samt pontonbrygga vid strandpromenaden Huvudsta strand, Solna.

Provborrning – Metro, Nacka

Vid projekteringen av utbyggnaden av Stockholms tunnelbanesystem, Metro Nacka, utförde vi på Stockholms Hamnentreprenad på uppdrag av Sweco - provborrnings arbete i Ladugårdsviken och på ett par områden i Hammarbykanalen. Vi ansvarade för provborrningsplattform samt förflyttning och drift av denna. Vi använde oss av vår ponton Loke som är för...

Reparation gångbron dockportarna Vasamuseet

Framför slussporten in till Vasamuseet - där Vasaskeppet en gång togs in, finns en gångbro som hundratals människor varje dag passerar under sin promenadrunda. Bron var i behov av upprustning och Stockholm Hamnentreprenad antog utmaningen. Arbetet innebar bland annat blästring av befintliga konsoler samt att de konsoler som rostat sönder er...

Sjöledning

Förläggning av 4 stycken sjösubslangar mellan Gröndal och Traneberg, en stäcka på drygt 3 km. Förläggningen bestod av 4 stycken tomma 50 mm PEM-slangar med ett lager rostfri armering som sedan är klädd med gummi. Slangarna är ihopbuntade var 25:e meter med en specialutformad vikt om cirka 100 kilo. Varje slang är skarvad vid två positioner...

Ångbåtsbrygga - Skokloster

Den gamla ångbåtsbryggans pålar och träöverbyggnad var till stor del kraftigt rötskadade. Strandskoningen som var en kallmur instabil och hade  till delar rasat. Målet med uppdraget var att bygga en ny brygga med samma storlek som den befintliga, samt göra en ny strandskoning i samma läge men på ny grundläggning och med ny sten. Utförande a...

ÅF Offshore Race

Peab Marin, tidigare Stockholms Hamnentreprenad, såg till att pontoner och el fanns på plats för alla båtar som startade från Skeppsholmen i ÅF Offshore Race - Nordens största havskappsegling. Då många båtar ska lägga till i Stockholm krävs en hel del anpassning och utbyggnad av bryggkapaciteten. Vår sjö- och elavdelning har lagt ut:...

Totalrenovering av bron över Enköpingsån

Uppdraget som Peab Marin fick var att totalrenovera gång- och cykelbron över Enköpingsån vid parken mellan kommunhuset och Joar Blå.

Dykeriarbeten

Dykavdelningen utför alla former av anläggningsarbeten och specialentreprenader i anslutning till vatten. Inspektion, reparation, underhåll och nykonstruktion såväl ovan som under vattenytan. Vi jobbar i tätt samarbete med Peabs övriga avdelningar och kan därför erbjuda en flexibel helhetslösning för stora som små uppdrag.

ÅF Offshore Race 2016

Peab Marin, tidigare Stockholm Hamnentreprenad, såg till att pontoner och el fanns på plats för alla båtar som startade från Skeppsholmen i ÅF Offshore Race - Nordens största havskappsegling.

Tyresö Strandängar

Tyresö kommun ville stärka kommunens skärgårdsidentitet genom att erbjuda kommunens invånare en bra badplats i en attraktiv miljö. Peab Marin (tidigare Stockholm Hamnentreprenad AB) anlitades för att anlägga en ny sandstrand. Denna entreprenad genomfördes i utökad samverkan mellan beställare och entreprenör. Parterna skapade tillsammans förut...

Samsöviken

Den gamla kajen på cirka 430 meter har rivits och ersatts med en ny betongkaj. I projektet har vi utfört spontarbeten och stålarbeten ute i vattnet, samt gjutning av mur som sedan klätts med sten. Muren har även fått infälld belysning och infällda bänkar att sitta på. Den 430 meter långa träbryggan sträcker sig cirka sex meter ut i vattnet....

Koviksudde

Projekt Koviksudde handlade om en gammal brygga i betongkonstruktion skulle ersättas av en ny då man upptäckt en hel del defekter med den tidigare bryggan vilket också ledde till att båttrafiken slutade nyttja denna pga. säkerhetsrisker. Den tidigare betongbryggan demonteras och med hjälp av flytetyg så undviker vi betongspill i vatten vilket...

Kompletterande erosionsskydd - kaj 3

På uppdrag av Stockholms Hamnar fick Peab Marin gjuta en bottenplatta på totalt 2740 m2. Erosionsplattans uppgift är att hålla botten på plats och säkra botten från urspolning av kaj när fartygen lägger till. Erosionsplattan är 274 meter lång, 10 meter bred och 0,6 meter tjock. Totalt sett göts 1900 m3 betong i 3 etapper på 10 meters djup. Logi...

Berghamns brygga

Peab har utfört nybyggnation av brygga. Det bevarade landfästet har mantlats in och undergjutits. Arbetena som utförts är: Borrning av stålrörspålar Borrning av foderrör för ankarstänger Borrning av ankarstänger samt provdragning Montering isskydd på pålar Ingjutning i pålar och isskydd Form, armering och gjutning av krönbalkar...

Ny båthållplats vid Waldemarsudde

Ledningen på konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde har länge önskat en båthållplats så besökare enkelt kan komma sjövägen från Stockholms innerstad.

Renovering av pir - Kapellskär

Projektet innebar att helt renovera piren som används av färjelinjerna som går till Mariehamn, Tallinn och Helsingfors ifrån Kapellskärs hamn.

Gräsö färjeläge

Ramperna för reservfärjelägena för vägfärjan mellan fastlandet i Öregrund och till skärgårdsön Gräsö behövdes repareras.

Väsjö torg

I området kommer det att byggas cirka 4 400 nya bostäder i form av villor, stadsradhus, flerbostadshus samt kommunal service. Det läggs stor omsorg på mötesplatser och de offentliga rummen genom anläggande av torg, kaj och strandpromenad utefter Väsjöns strand. I projektet samarbetar vi med kollegorna inom lokal marknad öst.  Entreprenaden...

Tryckavloppsledning Riddarfjärden

Sjöförläggning av två stycken 1000 PE på en sträcka av 630 meter tvärs över Riddarfjärden. Schakt och förläggning av två stycken 1000 PE tryckspilledningar på totalt cirka 265 meter på Norr Mälarstrand samt Söder Mälarstrand. Arbetet korsar intilliggande vägbanor och innebär öppning av kaj på båda sidor. Förläggning av 50 meter 200 PP spillvatt...

template
template
template

template

template

template

template

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.

Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.         

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.