Sök

"" gav 79 träffar

Robert, platschef

Robert arbetar som platschef på dykavdelningen. Arbetsuppgifterna är utmanande, varierade och väldigt lärorika. Eftersom arbetsuppgifterna är så varierande från dag till dag, så är det bra med breda yrkeskunskaper.

Provborrning – Metro, Nacka

Vid projekteringen av utbyggnaden av Stockholms tunnelbanesystem, Metro Nacka, utförde vi på Stockholms Hamnentreprenad på uppdrag av Sweco - provborrnings arbete i Ladugårdsviken och på ett par områden i Hammarbykanalen. Vi ansvarade för provborrningsplattform samt förflyttning och drift av denna. Vi använde oss av vår ponton Loke som är för...

Omfattning
Provborrningsarbete från ponton
Utförandetid
2015
Kund
Sweco
Entreprenadsumma
1,1 Mkr
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Reparation gångbron dockportarna Vasamuseet

Framför slussporten in till Vasamuseet - där Vasaskeppet en gång togs in, finns en gångbro som hundratals människor varje dag passerar under sin promenadrunda. Bron var i behov av upprustning och Stockholm Hamnentreprenad antog utmaningen. Arbetet innebar bland annat blästring av befintliga konsoler samt att de konsoler som rostat sönder er...

Omfattning
Renovering av gångbro och slussportar
Utförandetid
2013
Kund
Statens Fastighetsverk
Entreprenadsumma
0,5 Mkr
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Sjöledning

Förläggning av 4 stycken sjösubslangar mellan Gröndal och Traneberg, en stäcka på drygt 3 km. Förläggningen bestod av 4 stycken tomma 50 mm PEM-slangar med ett lager rostfri armering som sedan är klädd med gummi. Slangarna är ihopbuntade var 25:e meter med en specialutformad vikt om cirka 100 kilo. Varje slang är skarvad vid två positioner...

Omfattning
Sjösub Gröndal - Traneberg
Utförandetid
2014 - 2015
Kund
STOKAB
Entreprenadsumma
1,1 Mkr
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Ångbåtsbrygga - Skokloster

Den gamla ångbåtsbryggans pålar och träöverbyggnad var till stor del kraftigt rötskadade. Strandskoningen som var en kallmur instabil och hade  till delar rasat. Målet med uppdraget var att bygga en ny brygga med samma storlek som den befintliga, samt göra en ny strandskoning i samma läge men på ny grundläggning och med ny sten. Utförande a...

Omfattning
Bygga ny brygga, samt ny strandskoning
Utförandetid
2013 – 2014
Kund
Statens Fastighetsverk
Entreprenadsumma
2,5 Mkr
Entreprenadform
Totalentreprenad ABT06

ÅF Offshore Race

Peab Marin, tidigare Stockholms Hamnentreprenad, såg till att pontoner och el fanns på plats för alla båtar som startade från Skeppsholmen i ÅF Offshore Race - Nordens största havskappsegling. Då många båtar ska lägga till i Stockholm krävs en hel del anpassning och utbyggnad av bryggkapaciteten. Vår sjö- och elavdelning har lagt ut:...

Omfattning
Gotland runt
Utförandetid
juni - juli 2016
Kund
Stockholms Hamn AB
Entreprenadsumma
3 Mkr/per år
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Gräsö färjeläge

Ramperna för reservfärjelägena för vägfärjan mellan fastlandet i Öregrund och till skärgårdsön Gräsö behövdes repareras.

Totalrenovering av bron över Enköpingsån

Uppdraget som Peab Marin fick var att totalrenovera gång- och cykelbron över Enköpingsån vid parken mellan kommunhuset och Joar Blå.

ÅF Offshore Race 2016

Peab Marin, tidigare Stockholm Hamnentreprenad, såg till att pontoner och el fanns på plats för alla båtar som startade från Skeppsholmen i ÅF Offshore Race - Nordens största havskappsegling.

Berghamns brygga

Peab har utfört nybyggnation av brygga. Det bevarade landfästet har mantlats in och undergjutits. Arbetena som utförts är: Borrning av stålrörspålar Borrning av foderrör för ankarstänger Borrning av ankarstänger samt provdragning Montering isskydd på pålar Ingjutning i pålar och isskydd Form, armering och gjutning av krönbalkar...

Omfattning
Nybyggnation av brygga
Utförandetid
2016
Kund
Stockholms Hamn AB
Entreprenadsumma
4 Mkr
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Ny båthållplats vid Waldemarsudde

Ledningen på konstmuseet Prins Eugens Waldemarsudde har länge önskat en båthållplats så besökare enkelt kan komma sjövägen från Stockholms innerstad.

Renovering av pir - Kapellskär

Projektet innebar att helt renovera piren som används av färjelinjerna som går till Mariehamn, Tallinn och Helsingfors ifrån Kapellskärs hamn.

Nybyggnation av pålad brygga - Huvudsta strand, Solna

Peab Marin fick uppdraget av Peab Bostad att bygga ny brygga med tillhörande ramp och trappa, badponton samt pontonbrygga vid strandpromenaden Huvudsta strand, Solna.

Väsjön

I området kommer det att byggas cirka 4 400 nya bostäder i form av villor, stadsradhus, flerbostadshus samt kommunal service. Det läggs stor omsorg på mötesplatser och offentliga rummen genom anläggande av torg, kaj och strandpromenad utefter Väsjöns strand.

Västerås hamn, muddring och stabilisering

Västerås hamn är en viktig knutpunkt för transporter i Mälardalen och Bergslagen då väg- och järnvägsnätet är hårt belastat. Miljökraven har blivit större och kraven på alternativa transportlösningar ett måste. Peab Marins uppdrag omfattar fördjupning av farled och hamnbassäng inom Västerås hamn och är ett av delprojekten som ingår i Mälarpro...

Omfattning
Muddring och stabilisering
Utförandetid
2020
Kund
Västerås Hamn
Entreprenadsumma
116 Mkr
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Samsöviken

Den gamla kajen hade omfattande renoverings- och ombyggnadsbehov. I projeket förekommer spont- och stålarbeten ute i vattnet, samt gjutning av mur som ska stenbekläs.

K4, K5 Kapellskär

Vattenbilning undersida och utsida kaj, cirka 1750 m2. Sprutbetong undersida och utsida kaj förutom tvärbalkar, cirka 1600 m2. Komplettering av armering och pågjutning av tvärbalkar med SKB, cirka 50 m3 betong och 5 ton armering. Byte av 272 meter avkörningsskydd. Byte av 12 stycken pollare. Nytt vatten och avlopp med fartygsanslutnin...

Omfattning
Betongreparationer, ny el och VA.
Utförandetid
2016 - 2017
Kund
Kapellskärs Hamn
Entreprenadsumma
21,1 Mkr
Entreprenadform
Utförandeentreprenad

Tyresö Strandängar

Tyresö kommun ville stärka kommunens skärgårdsidentitet genom att erbjuda kommunens invånare en bra badplats i en attraktiv miljö. Peab Marin (tidigare Stockholm Hamnentreprenad AB) anlitades för att anlägga en ny sandstrand. Denna entreprenad genomfördes i utökad samverkan mellan beställare och entreprenör. Parterna skapade tillsammans förut...

Omfattning
Nyanläggning av sandstrand
Utförandetid
2015 - 2016
Kund
Tyresö Kommun
Entreprenadsumma
24 Mkr
Entreprenadform
Totalentreprenad med utökad samverkan

Samsöviken

Den gamla kajen på cirka 430 meter har rivits och ersatts med en ny betongkaj. I projektet har vi utfört spontarbeten och stålarbeten ute i vattnet, samt gjutning av mur som sedan klätts med sten. Muren har även fått infälld belysning och infällda bänkar att sitta på. Den 430 meter långa träbryggan sträcker sig cirka sex meter ut i vattnet....

Omfattning
Reparationsåtgärder av kaj Samsöviken
Utförandetid
2017 - 2018
Kund
Danderyd Kommun
Entreprenadsumma
58,5 Mkr
Entreprenadform
Totalentreprenad

Koviksudde

Projekt Koviksudde handlade om en gammal brygga i betongkonstruktion skulle ersättas av en ny då man upptäckt en hel del defekter med den tidigare bryggan vilket också ledde till att båttrafiken slutade nyttja denna pga. säkerhetsrisker. Den tidigare betongbryggan demonteras och med hjälp av flytetyg så undviker vi betongspill i vatten vilket...

Omfattning
Ombyggnation av trafikbrygga
Utförandetid
2016 - 2017
Kund
Stora Koviks Vägförening
Entreprenadsumma
2,2 Mkr
Entreprenadform
Totalentreprenad
template
template
template

template

template

template

template

Omfattning
template
Utförandetid
template
Kund
template
Entreprenadsumma
template
Entreprenadform
template
Konstruktör
template
Status
template
Status
template
Tillträde
template
Bostäder
template
Rum
template
Boarea
template
Tomtarea
template
Pris
template
Debt free price
template
Månadsavgift
template
Säljstart
template
Säljstart
template
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.